УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

График на учебното време за учебната 2020/2021 година

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ВАКАНЦИИ:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.  – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл.  – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК:

04.02.2021 г.   – I – XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК:

31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV клас  (16 учебни седмици)

Организация на учебния ден

Форми на обучение

Документи

Правилници

Планове

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ