Прием 2020/2021 учебна година

Свободни места за прием в I-ви клас – 2

Свободни места за прием във II-ри клас -2

Свободни места за прием в III- ти клас- 6

Свободни места за прием в IV-ти клас – 6