Обществен съвет

  • ИЛИЯ САВКОВ АСЕНОВ – председател
  • ПЕНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА – секретар – представител НПО ЧЛЕНОВЕ:
  • ДОРОТЕЯ КОСТАДИНОВА – представител на финансиращ орган
  • МАРИЯ НИКОЛАЕВА БЕНЧЕВА – родител
  • ГАЛЯ КОСТОВА КРЪСТЕВА – родител