Обществен съвет

  • ИЛИЯ САВКОВ АСЕНОВ – председател
  • ПЕНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА – секретар – представител НПО ЧЛЕНОВЕ:
  • ДОРОТЕЯ КОСТАДИНОВА – представител на финансиращ орган
  • БОРЯНА ГАГАРИНОВА БОРИСОВА – родител
  • НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ВЪЛОВ – родител