Колектив

Анелия Влахова – директор

Галя Лалова – старши учител

Калинка Борисова – старши учител

Катя Мечкова- старши учител

Паска Първанова -учител ЦДО

Румяна Петрова – главен счетоводител

Соня Диманова – чистачка

Мариан Борисов -работник