Колектив

Анелия Влахова – директор

Галя Лалова – старши учител

Калинка Борисова – старши учител

Катя Мечкова- старши учител

Паска Първанова -учител

Нели Енева- учител ЦДО

Ренета Росева- учител ЦДО

Румяна Петрова – главен счетоводител

Лунка Ангелова- ЗАТС