Начално Училище „Христо Ботев“ с. Дисевица

НУ „Христо Ботев“ е начално (І – ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно

Училището е построено със средства на държавата. Първата копка е направена през лятото на 1938 г. Построено е от строителния наемател от гр. Плевен Кольо Митев, зет в с. Дисевица. Жителите на селото участват с доброволен труд в строителството. Камъните са докарвани с волски и конски каруци от кариерата в с. Къртожабене. През този период с. Дисевица е било административен център на селата Търнене, Ясен и Къртожабене. Първоначално се е наричало „Св.Св.Кирил и Методий“, по-късно „Цветан Спасов“ и понастоящем „Христо Ботев“. През 1964 г е чествано 120 години от основаването на училището. По този случай училището е наградено със златен орден „Св.Св. Кирил и Методий“, връчен от тогавашния министър на правосъдието Ради Найденов. Един от първите учители е бил Трайко Сотиров от гр. Плевен. По-късно постъпват като учители неговият зет Лальо Съйков и дъщеря му Веселина.